Global Batterier logo

Garantivillkor

Vår målsättning är att överträffa våra kunders förväntningar både när det gäller kvaliteten på våra produkter och vår service. Därför lämnar vi 1-2 års garanti på våra produkter.

 

Visar det sig att produkten är felaktig ska du reklamera varan där du har köpt den, hos återförsäljare eller hos Global Batterier AB. Som kund ska du kunna styrka inköp av produkten genom uppvisande av kvitto eller faktura.

 

Garantin gäller för fabrikationsfel som framkommer vid normal användning av produkten.

 

För att garantin ska gälla ska följande vara uppfyllt;

  • Uppvisande av kvitto eller faktura
  • Att produkten är till fullo betald
  • Produkten använts ändamålsenligt.

 

Vid reklamation gäller garantin från inköpsdatum av första produkten. Garantin blir ej förlängd om du får en ersättningsprodukt.

 

För startbatterier gäller 2 års garanti med undantag för taxi, lastbil, buss och entreprenadmaskiner där 1 års garanti gäller.

 

För MC batterier, ventilreglerade batterier, laddare, Midtronics samt övrigt sortiment gäller 1 års garanti.

 

Reklamation vid ankomst av gods hos kund;

  • Vid reklamation av skadat gods vid ankomst till kund ska detta anmälas till transportbolaget samt Global Batterier AB som hanterar reklamationen.
  • Om skada upptäcks efter ankomst ska detta anmälas till Global Batterier.

Garantin omfattar inte;

  • Kostnader för montering/demontering av batteriet.
  • Eventuella resekostnader
  • Kostnader för reparation på verkstad
  • Eventuella följdkostnader

 

Vid tvist följer Global Batterier AB IML 2009

Läs gärna mer om hur du på bästa sätt tar hand om ditt batteri under Batterikunskap