Global Batterier logo

Alltid fulladdade batterier

Ett batteri är en färskvara som behöver laddas regelbundet, eftersom batteriernas självurladdning gör att de tappar spänning även när de inte används. Om batteriet får stå med låg laddningsnivå för länge förstörs det till slut och blir obrukbart. Därför är det viktigt att ladda batteriet med jämna mellanrum.


Vi på Global Batterier har Sveriges största och mest avancerade laddningsstation, med kapacitet att ladda upp till 3600 batterier per dygn. Laddningsstationen utgör hjärtat i vår verksamhet och ligger i Länna industriområde, söder om Stockholm. Tack vare den har vi fram till idag laddat över fem miljoner batterier.


Vi sysselsätter tre heltidsanställda personer som manuellt sköter och kontrollerar batterierna i laddningsstationen. Batterierna laddas enligt individuella behov med specialanpassade laddkurvor och tack vare att batterierna hanteras manuellt kan vi lätt upptäcka eventuella brister innan leverans. Det innebär att våra batterier löper mindre risk för skador och batterihanteringen för våra kunder minskar samt att batterierna får högre kapacitet och en betydligt längre livslängd.


Genom att alltid leverera fulladdade batterier minskar pressen på våra kunder att omsätta sina lager, då lagringstiden ökar och risken för inkurans och kvalitetsproblem minskar. Vi har även en anläggning där vi genomför belastningsprov av batterier och systemsammansättningar efter kundspecifika krav där vi kan säkerställa och redovisa utlovad kapacitet.