Global Batterier logo

Garantivillkor

Vår målsättning är att överträffa våra kunders förväntningar både när det gäller kvaliteten på våra produkter och vår service. Därför lämnar vi 1-2 års garanti på våra produkter.

 

Om du inte är nöjd eller om produkten är felaktig ska du reklamera varan där du har inhandlat den (hos oss eller via återförsäljare). Som kund ska du kunna styrka tidpunkt för inköp av varan genom att uppvisa kvitto eller kopia av faktura som avser leveransen.

 

Vi rekommenderar dig att noggrant läsa igenom och följa de användnings- och underhållsinstruktioner som medföljer produkten. En korrekt hantering höjer kvaliteten och förlänger livslängden på produkten.
 

Garantin gäller endast för fabrikationsfel som uppkommer vid normal användning av våra produkter och att följande är uppfyllt:
 • Skötselanvisningarna som medföljer produkten har följts.
 • Att faktura/kvitto kan uppvisas. Om produkten har serienummer skall detta vara angivet på kvittot.
 • Produkten använts på rekommenderat sätt.
 • Att produkten är till fullo betald.
 • Reklamationen skall meddelas inom 8 dagar.
OBS! Vid reklamation gäller garantin från inköpsdatum för första produkten. Garantin blir ej förlängd om du får ett nytt batteri på reklamationen.

Startbatterier gäller 2 års garanti. Avvikande från garantiregeln är taxi och entreprenadmaskiner, där gäller 1 års garanti.

 • Motorcykelbatterier 1 års garanti
 • Ventilreglerade batterier 1 års garanti
 • Midtronics 1 års garanti
 • Laddare 1 års garanti
 • Övrigt sortiment 1 års garanti.
Garantin omfattar inte:
 • Kostnader för montering/demontering av batteriet.
 • Eventuella resekostnader
 • Kostnader för reparation på verkstad
 • Eventuella följdkostnader
Reklamation vid ankomst av gods hos kunden
 • Vid reklamation av skadat gods vid ankomst till kund skall detta anmälas till transportbolaget och meddela Global Batterier AB som tar hand om reklamationen.
 • Upptäcks det senare skall Global Batterier AB kontaktas för åtgärd.

Övrigt
 • Vid tvist följer Global Batterier AB IML 2009

Läs gärna mer om hur du på bästa sätt tar hand om ditt batteri under Batterikunskap